Успехът на всеки човек и всяко общество тръгва от училището.
За Карлово и карловци "Гимназията" е символ на образование и успех. Не само защото всеки втори жител на Карлово е свързал съдбата си с "Гимназията", а защото вече над 125 години това училище дава на България млади хора, вярващи в собствените си знания и умения, преследващи неуморно мечтите си. Хора, достойни и истински, доказващи себе си не само в България, но и извън пределите на страната ни. Хора – граждани на света, но в същото време – горди българи, верни потомци на безсмъртния Апостол.

Мариана Манчева, директор на училището