Ръководство

Мариана Димитрова Манчева- Директор на училището

Росица Тотева Георгиева- Помощник диретор учебна дейност среден и горен курс

Мария Петкова Тодорова- Помощник диретор учебна дейност начален курс

Недялка Димитрова Петрова- Помощник диретор административно-стопанска дейност