Обявени обществени поръчки:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на мляко, плод и обяд по предварителни заявки за учениците от СОУ „Васил Левски” гр. Карлово”.

Документацията можете да изтеглите от тук: Документация

Обявление за обществена поръчка (572398)

Срок за получаване на документация за участие: 23.12.2013 г. до 12:00 часа!