Учители начален крс

УчителПреподаван предмет
Чавдарина Ненкова МаноловаНачален учител
Соня Здравкова ДимитроваНачален учител
Розалина Ганева МаринскаНачален учител
Мария Христова МатковаНачален учител
Боряна Димитрова КозичковаНачален учител
Тодорка Костадинова ХристоваНачален учител
Катя Койчева ДерневаНачален учител
Венета Стоянова ВасеваНачален учител
Татяна Христова ПисачеваНачален учител
Диана Пенчева МариноваНачален учител
Венета Стефанова СъбеваНачален учител
Анастасия Димитрова ВраджеваНачален учител
Даниела Стефанова ТарапановаНачален учител
Станимира Ненкова ВълковаНачален учител
Стефка Георгиева Генова-ГешеваНачален учител
Златка Василева КовачеваНачален учител
Светлана Илиева МарковаНачален учител
Светлана Илиева МарковаНачален учител
Анета Георгиева НиколоваНачален учител
Мария Николова ЧотоваНачален учител
Ганка Стоянова ЮнаковаНачален учител
Радка Стоянова ПауноваНачален учител
Видка Аврамова СтаневаНачален учител
Стоянка Христова НончеваНачален учител
Румен Христов НачевВъзпитател
Славка Манчева ГигеловаВъзпитател
Стоянка Енева ПарталскаВъзпитател
Христина Донкова ДонковаВъзпитател
Петя Павлова КаръмчеваВъзпитател
Руска Борисова БотеваВъзпитател
Росица Паунова СалчеваВъзпитател
Недялка Стоянова ПенковаВъзпитател
Сабина Петрова ЕнчеваВъзпитател
Пенка Георгиева БуздреваВъзпитател
Мария Цветкова ЮруковаВъзпитател
Анна Тотева НончеваПодготвителна група
Пенка Янева ЛаскареваПодготвителна група
Марина Бонова БогойскаЛогопед
Милена Антонова УгреноваРелигия